Denken over VREDE en Onvrede

2 tekstenVrede en onvrede


Het menselijk avontuur ging tot dusver steeds gepaard met oorlogen. In het beeld, dat de geschreven geschiedenis der mensheid oplevert, vormen de oorlogen zelfs de kernen, waaromheen de verdere gebeurtenissen zich groeperen. Al was de aandacht, die de traditionele wijze van geschiedbeoefening, met haar ‘jaartallen’-cultus, hechtte aan veldslagen en krijgsverrichtingen, wel wat overdreven, toch ontkomt men niet aan de indruk, dat de oorlogstoestand in de wereldgeschiedenis eer normaal dan abnormaal was. Romein komt zelfs, met uitsluiting van alle stamoorlogjes tussen ‘primitieve’ volkjes, voor de laatste 6000 jaar tot ongeveer 6000 oorlogen en waarschijnlijk meer, en Amerikaanse statistici schijnen te hebben berekend dat er sinds 1460 vóór Christus 300 werkelijke vredesjaren zijn geweest - dus 10% van alle tussenliggende jaren. En ook de vrede was dikwijls een toestand van gewapende vrede tussen twee oorlogen in, of, om een meer moderne uitdrukking te gebruiken, een ‘koude oorlog’, die nu en dan plaatselijk in een hete oorlog kon uitbarsten.


W.F. Wertheim

*****


Vrede sluiten met mijn onvrede


Kort geleden woonde ik een retraite bij met als thema : “Vrede sluiten met mijn onvrede”, Tijdens deze dagen kwam ik zoveel laagjes bij mezelf tegen waar ik me in het dagelijks leven helemaal niet bewust van was. Een wereld vol afleidingen gaat voorbij aan al die laagjes. En nu was er alle tijd om al die laagjes bewust te voelen en er niet van weg te gaan. En alle laagjes vertelden me weer wat. Over mijn ideeën hoe het moet gaat om mij heen. Over mijn overtuigingen en mijn meningen.

Wie herkent het niet; iemand zegt iets tegen je of er gebeurt iets in je omgeving wat niet lekker bij je binnenkomt. Het gevolg: je ervaart een bepaald gevoel van onvrede zoals verdriet, machteloosheid, teleurstelling, woede, angst, irritatie of agressie misschien.

De ‘triggers’ die we in het dagelijks leven allemaal in meer of mindere mate meemaken, zijn vaak de aanleiding voor de emoties die we op dat moment ervaren. Die emoties verdwijnen vaak vanzelf als de trigger weer uit beeld is.

Maar het kan ook zijn dat je je voor langere tijd onrustig voelt; je zit niet lekker in je vel, blijft hangen in een vicieuze cirkel van negatieve gedachten, of ervaart depressieve klachten waarbij het moeilijk is om ‘op andere tekst te komen’. Hoe kom ik daar weer vanaf vraag je je af…


Marjo van Ginderen